Canariaposten.no

Din ferieguide til Kanariøyene!

Hvilke naturkatastrofer er det en reell mulighet for at kan skje på Kanariøyene?

I Norge er vi prisgitt at det er relativt liten risiko for naturkatastrofer av typen jordskjelv, vulkan og styrtflom, men samtidig bor vi på en ganske værutsatt del av verden. Likevel er risikoen liten fordi hele vår infrastruktur er lagt opp i forhold til tøffe værforhold. 

Men hva er status i forhold til mulige naturkatastrofer på Kanariøyene? Hva slags naturkatastrofer kan potensielt inntre der, og hvilke forholdsregler bør du ta med tanke på valg av destinasjon og lokasjon på hotell eller bolig på øyene?

Innledningsvis vil vi påpeke at Kanariøyene anses som en trygg destinasjon. Dette gjelder både når det gjelder risiko for naturkatastrofer, samt andre trygghetsfaktorer som kriminalitet og trafikksikkerhet. 

Likevel er det alltid noen stedsspesifikke risikoer uansett hvor i verden du befinner deg. I denne artikkelen fokuserer vi på hvilke naturkatastrofer som kan skje på Kanariøyene, selv om risikoen er relativt lav.

Kanariøyene er vulkanske øyer.

Et viktig poeng er at Kanariøyene i sin helhet er vulkanske øyer. Det betyr at de har oppstått som resultat av forhistoriske vulkaner og til dels mer eller mindre eksisterende sovende vulkaner. 

Selv om det er over 100 år siden siste vulkanutbrudd av vesentlig betydning på Kanariøyene, så er det alltid risiko for at dette kan skje på en øygruppe med slike geologiske forhold. Så sent som i 2011 gikk alarmen for alvor da det skjedde et relativt kraftig undersjøisk vulkanutbrudd ved øyen El Hierro.

Potensiell megatsunami dersom deler av La Palma sklir ut.

Dette er nok det skumleste scenarioet på Kanariøyene, ikke bare for Kanariøyene, men alle kystnære strøk i hele Atlanterhavet. Likevel er det Kanariøyene som gruppe som utvilsomt vil bli desidert hardest rammet dersom det verst tenkelige scenarioet skjer.

Problemet er geologiske forhold på den ene av Kanariøyene, øyen La Palma, som medfører en reell risiko for at en stor del av øyen på kort varsel kan skli ut i havet og skape en mega tsunami som vi i moderne tid ikke har sett maken til. Tsunamien i Asia i 2004 var liten i forhold til det man kan forvente den dagen dette skjer. 

Det anslås at tsunamibølge som treffer de andre Kanariøyene vil være på opptil 300 meter høy, og på andre siden av Atlanterhavet vil det komme en tsunami mot USA sin vestkyst på 10- 20 meter når dette skjer. Dette vil i praksis medføre at store deler av Kanariøyene vil bli totalt utslettet, med unntak av de tynt befolkede høytliggende områdene på øyene.

Det er liten tvil om at dette før eller siden vil skje. Problemet er at det er umulig å si om dette vil skje i år eller om flere tusen år til. Det er også mange som mener at det vil komme flere mindre forhåndsvarsler med mindre skred før det store skredet kommer, slik at det vil være mulig å ta forhåndsregler og foreta omfattende evakuering.

Sandstorm fra Sahara.

Dette er et fenomen som slår til med jevne mellomrom, selv om det kan gå mange år mellom hver gang det skaper vesentlige problemer. Det er rett og slett et resultat av sandstormer i Sahara hvor finkornete sandpartikler i stor skala følger vindstrømmer til Kanariøyene.

Vi så dette fenomenet så sent som i februar 2020 hvor den største konsekvensen ble at all flytrafikk måtte innstilles i flere dager.

Dette er nok ikke som en naturkatastrofe å regne, men mer som et naturfenomen som skaper praktiske utfordringer slik som utfordringene for flytrafikken som vi så i februar 2020. 

For turister som blir sittende fast på øyene i flere dager på øyene uten ledig hotellrom og steder å overnatte, så oppleves likevel slike hendelser som dramatiske selv om det er bagatellmessig i forhold til virkelige naturkatastrofer.

Skogbranner

Skogbranner har vært et stadig større problem på Kanariøyene de siste årene. Til tross for at dette skaper mye problemer for lokale myndigheter, så medfører det liten risiko for turister. De aller fleste turiststedene ligger nemlig i områder med liten eller ingen skog i umiddelbar nærhet. 

Skogbrannene skjer mer i innlandet hvor det er lite turister. For turister merker man derfor dette mest i form av dårligere luftkvalitet mens brannene pågår dersom vinden går i feil retning samt at beredskapen ellers svekkes, mens omfattende slokningsarbeid pågår.

Ekstremvær

Ekstremvær skjer stadig oftere over alt på kloden vår og Kanariøyene er intet unntak for dette. Det er først og fremst lokal styrtflom som følger av ekstremt mye regn i løpet av kort tid, samt ekstremt store bølger i forbindelse med kraftige stormer som kan skape farlige situasjoner.

Det er jo noe rart med det, at jo flottere en feriedestinasjon er jo mer utsatt er den gjerne utsatt for naturkatastrofer. Bare se på destinasjoner som Island, Thailand og Filippinene, selv om dette absolutt ikke er noe som bør hindre deg i fra å reise til slike steder, men kanskje ta noen forholdsregler som å følge med på værvarsel og tenke gjennom hvor du skal bo på reisen.

Hvilke forholdsregler kan du ta når du reiser til Kanariøyene?

Det eneste rådet vi kan gi deg for å beskytte deg mest mulig mot mange av farene vi nevner i denne artikkelen, er å velge hotell i høyden og ikke nede i en dal. Likevel er du aldri sikker da det er særdeles få hotell som ligger mer enn 300 meter over havnivå dersom det verst tenkelige scenarioet skulle skje, men uansett jo høyere du bor, jo sikrere er det.